Chính sách bảo mật dữ liệu người dùng

Chúng tôi – Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Nội Thất Modern:

Địa chỉ Website là: https://thegioicuahiendai.com

Phạm vi thu thập thông tin cá nhân và lý do thu thập

Bình luận

Trường hợp khách để lại những bình luận trên trang web, Thế Giới Cửa Hiện Đại sẽ thu thập dữ liệu trong từng biểu mẫu và theo địa chỉ IP của người truy cập web và user agent của người sử dụng trình duyệt để theo dấu Spam. 

Dịch vụ của Gravatar dựa trên chuỗi ẩn danh tạo từ địa chỉ email để kiểm tra xem bạn có sử dụng nó hay không. Gravatar cam kết thực hiện theo chính sách bảo mật dịch vụ tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi bình luận của bạn được chấp nhận, ảnh avatar của bạn sẽ được hiển thị công khai trong bình luận của bạn. 

Thư viện

Quý khách lưu ý không tải hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) kèm theo trong khi tải hình lên. Nếu muốn tải ảnh xuống, khách hàng hãy giải nén bất kỳ dữ liệu nào. 

Cookies

Trường hợp quý khách để lại bình luận trên website, bạn cần cung cấp tên, địa chỉ email, số điện thoại,.. và Cookies sẽ theo dấu vết những thông tin này và lưu trữ trong vòng 1 năm. Điều này giúp bạn không cần nhập thông tin này nhiều lần trong những lần bình luận tiếp theo. 

Khi bạn đăng nhập vào trang web, công ty sẽ thiết lập cookies tạm thời để xác định trình duyệt này cho phép sử dụng cookies này. Tuy nhiên, cookies này sẽ không theo dấu các thông tin cá nhân và được gỡ bỏ khi bạn tắt trình duyệt.

Đối với trang web của chúng tôi, khi quý khách đăng nhập vào, cookies chúng tôi thiết lập sẽ lưu thông tin trong hai ngày và chọn hiển thị trong vòng một năm. Trường hợp quý khách chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trữ trong hai tuần. Cookies sẽ xóa thông tin đăng nhập khi bạn thoát tài khoản.

Bất kỳ thay đổi, sửa chữa nào trong bài viết đều được cookies lưu bổ sung trong trình duyệt. Tuy nhiên, trường hợp này cookies cũng không lưu thông tin cá nhân, chỉ lưu ID của bài viết đã sửa. Sau 1 ngày, cookies sẽ tự động hết hạn. 

Nội dung từ những Website khác

Những bài viết trên website Thế Giới Cửa Hiện Đại có thể sẽ bao gồm những nội dung đã được nhúng từ những trang web khác như video, hình ảnh,…  Do đó, những nội dung này sẽ hoạt động theo cùng một cách chính xác tương tự lúc khách hàng truy cập những trang web khác đó.  

Các trang web này vẫn tiếp tục thu thập dữ liệu, sử dụng cookies, nhúng các trình theo dõi từ bên thứ ba, đồng thời giám sát các tương tác của bạn đối với những nội dung đó. Nếu khách hàng có tài khoản đăng nhập vào trang web đó, các tương tác của bạn với nội dung được nhúng cũng được theo dấu sát sao. 

Thời gian lưu trữ dữ liệu

Khi để lại bình luận, các dữ liệu liên quan đến chúng sẽ được Thế Giới Cửa Hiện Đại lưu trữ dữ liệu vô thời hạn. Điều này có tác dụng để website chúng tôi nhận ra dữ liệu từ bình luận của bạn và phê duyệt ngay, không cần giữ chúng quá lâu trong khu vực chờ xác nhận. 

Nếu khách hàng đăng ký tài khoản trên website của chúng tôi, tất cả các thông tin cung cấp trong hồ sơ đều được lưu trữ lại. Bạn có thể xem, kiểm tra, bổ sung và sửa chữa bất kỳ thông tin cá nhân nào. Đồng thời, quản trị viên website của chúng tôi cũng được cấp quyền chỉnh sửa tương tự. 

Quyền của khách hàng đối với dữ liệu

Khi có tài khoản trên trang web hoặc đã viết bình luận, khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi xuất tệp dữ liệu cá nhân mà công ty lưu trữ, trong đó bao gồm cả những dữ liệu mà bạn đã cung cấp. Bạn cũng có thể yêu cầu quản trị viên xóa bỏ tất cả các dữ liệu của bạn. Tuy nhiên, điều này không bao gồm những dữ liệu chúng tôi bắt buộc giữ lại với mục đích pháp lý, hành chính hoặc bảo mật.

Dữ liệu thu thập gửi về đâu?

Dữ liệu của khách hàng sau khi thu thập thông qua bình luận sẽ được kiểm tra bằng dịch vụ tự động phát hiện spam.